ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังกลุ่มอาการยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ

หลายคนคงพบกับปัญหาปวดกล้ามเนื้อและร้าวไปที่อื่น และคงสงสัยว่าเสี่ยงเป็นโรคหรือกลุ่มอาการอะไรบ้าง หนึ่งในกลุ่มอาการที่มักพบในคลินิกส่วนใหญ่ คือ Myofascial pain syndrome : MPS ซึ่งเป็นกลุ่มโรคของอาการปวดกล้ามเนื้อและอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติที่เป็นผลมาจากจุดกดเจ็บ (Trigger point : TrP) ซึ่งอยู่ภายในกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในช่วงอายุระหว่าง 30 -60 ปี
ลักษณะอาการที่สำคัญของกลุ่มอาการ Myofascial pain
    มีอาการปวดเฉพาะที่ คือ ปวดแบบตื้อๆ ลึกๆ เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือบางครั้งร้าวไปยังตำแหน่งอื่นของร่างกาย (referred pain) เช่น กดที่สะโพกร้าวลงขาหรือหน้าแข้ง
    เป็นจุดที่ไวต่อการกระตุ้น (Hyperirritability) เมื่อคลำ
    MPS สามารถเกิดร่วมกับกลุ่มโรคอื่นร่วมด้วย เช่น ไมเกรน เอ็นกล้ามเน้ออักเสบ หรือรูมาตอยด์
    มีอาการล้าและอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่มี TrP อยู่ ทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัวเพิ่มขึ้นและความยืดหยุ่นลดลง

Trigger point complex

สาเหตุที่ทำให้เกิด Myofascial pain
    การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่ต้องมีการใช้งานต่อเนื่องซ้ำๆ จนทำให้เกิดการบาดเจ็บภายในเซลล์กล้ามเนื้อ และเกิดเป็นพังผืดตามมา มีการเรียงของเส้นใยที่ไม่สมบูรณ์
    พฤติกรรมหรือท่าทางในชีวิตประวันที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลั่งค่อม การนั่งหรือยืนลงน้ำหนักด้านใดด้านหนึ่ง หรือการสะพายกระเป๋ษเพียงข้างเดียว ทำให้กล้ามเนื้อไม่สมดุลกัน เกิดการหดเกร็งหรือยืดยาวเกินไป
    รากประสาทกดทับ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทจากการที่เส้นประสาทกดทับรากประสาท อาจส่งผลทำให้ปวดกล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยรากประสาทนั้นๆ
    สภาวะความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ทำให้เกิดกล้ามเนื้อล้าหรืออ่อนแรงตามมาได้
    โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ เช่น การขาดฮอร์โมนไทรอยด์ หรือ เอสโตรเจน
    ขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิด เช่น วิตามินบี หรือ กรดโฟลิค

และเมื่อเกิดภาวะ Myofascial pain ทำให้การไหลเวียนเลือดภายในกล้ามเนื้อน้อยลง มีของเสียคั่งค้างอยู่ภายในกล้ามเนื้อ เช่น กระแลคติก จึงส่งผลทำให้เกดิปมกล้ามเนื้อภายในเส้นใยกล้ามเนื้อเกิดขึ้น อาการปวดของ Trigger point สามารถแบ่งออกเป็น Active trigger point คือแสดงอาการปวดเมื่ออยู่ในสภาวะปกติ หรือ Latent trigger point ไม่แสดงอาการเมื่ออยู่ในสภาวะปกติแต่จะแสดงอาการปวดเมื่อ Active TrP ได้รับแรงกระตุ้นจากแรงกด และการแบ่ง Myofascial pain สามารถแบ่งเป็น acute อาการปวดไม่เกิน 2 สัปดาห์ อาการก็จะดีขึ้นหรือหายไปเอง และ chronic ซึ่งหากยังคงมีอาการปวดต่อเนื่องนานกว่า 6 เดือนอาจเกิดการรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับ Myofascial pain
    การรักษาโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้แผ่นร้อน วางบริเวณตำแหน่งที่ปวด ประมาณ 20 นาที ทำซ้ำ 2-3 ครั้งต่อวัน หรือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น Ultrasound therapy High Laser therapy Shockwave เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และการซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อ รวมทั้งการติดเทปบำบัด เพื่อให้กล้ามเนื้อ อยู่ในตำแหน่งความยาวที่เหมาะสมและสมดุลกัน
    การกดจุดรักษา (Trigger point therapy) หรือการนวดพังผืด (Deep fascia massage) เพื่อคลายพังผืดกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือด และยังสามารถปรับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติให้ปกติ
    การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ และเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของร่างกาย ในการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อคงทนและอยู่ในตำแหน่งที่สมดุล ปรับท่าทางและโครงสร้างร่างกายให้กลับมาปกติ เพื่อลดภาวะล้าหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อขณะทำกิจกรรมหรือทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
ซึ่งในการรักษาทางกายภาพบำบัดควรขอคำปรึกษาและคำแนะนำ รวมทั้งวางแผนการรักษา และโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละท่านเพราะแต่ละคนมีบุคลิกและพฤติกรรมการทำงานหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน

เรียบเรียงและเขียนโดย กภ. วิไลพร  ยศทา
นักกายภาพบำบัดประจำเจแปนนิส ชิงคิว คลินิก

Related post

  1. อาการปวดหลังเสี่ยงเป็นโรครุนแร…

  2. อาการปวดบริเวณคอบ่า ปวดหัว หรื…

  3. การรักษาแบบแพทย์แผนจีนกับออฟฟิ…

  4. 4 ท่าออกกำลังกายป้องกันหลังค่อ…

  5. หลังค่อม ไหล่อห่อ คอยื่น ภัยเง…

  6. ไมเกรน

Comment

  • Comments (0)

  • Trackback are closed

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

PAGE TOP