เอกลักษณ์ของเจแปนนิส ชิงคิว คลินิก

เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก เป็นคลินิกแพทย์ทางเลือกที่มีการผสมผสาน
ระหว่างแพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์ กายภาพบำบัดและศาสตร์การรักษาสไตล์ญี่ปุ่น
เราให้ความสำคัญกับองค์รวมของร่างกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาและการผ่าตัด เรามุ่งหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

การรักษาเราจะเริ่มวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของอาการจากกลุ่มกล้ามเนื้อแนวเชิงกรานที่เป็นศูนย์กลางของร่างกาย
ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มกล้ามเนื้ออื่นๆทั่วร่างกาย หากกล้ามเนื้อแนวเชิงกรานยืดหรือหดตัวอย่างไม่สมดุล จนส่งผลให้เชิงกรานเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ดังนั้นจึงทำให้เกิดอาการปวดต่างๆตามร่างกาย รวมถึงกลุ่มอาการข้อต่อต่าง ๆ ติดขัด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา

อุปกรณ์ฝังเข็ม
วิธีการใช้เข็มภายในคลินิกโดยยึดหลักมาตรฐานระดับสากล
ซึ่งเข็มแต่ละด้ามจะใช้แล้วทิ้งไม่นำกลับมาใช้ใหม่ (Disposable acupuncture) และเป็นเข็มใหม่ทุกครั้งที่ใช้ในการรักษา (Sterile needle)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการครอบแก้ว

แก้วที่ใช้ในการรักษาครอบแก้ว โดยทุกครั้งหลังทำการรักษา เราจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำไปทำการรักษาในครั้งต่อไป

PAGE TOP