บริการของเรา

การรักษาเราจะเริ่มวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของอาการจากกลุ่มกล้ามเนื้อแนวเชิงกรานที่เป็นศูนย์กลางของร่างกาย
ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มกล้ามเนื้ออื่น ๆ ทั่วร่างกาย
หากกล้ามเนื้อแนวเชิงกรานยืดหรือหดตัวอย่างไม่สมดุล จนส่งผลให้เชิงกรานเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ดังนั้นจึงทำให้เกิดอาการปวดต่างๆตามร่างกาย รวมถึงกลุ่มอาการข้อต่อต่าง ๆ ติดขัด

ขั้นตอนการรักษา

  1. ขั้นตอนการรักษา

    ขั้นตอนการรักษา

PAGE TOP