ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนการรักษา

1. กรอกประวัติส่วนตัวและอาการของผู้ป่วย
    (สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาครั้งแรก)

3. เข้าสู้ขั้นตอนการรักษา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ลละบุคคล4. แนะนำวิธีการออกกำลังกายและการดูแลร่างกาย
    ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการรักษา

  1. ขั้นตอนการรักษา

    ขั้นตอนการรักษา

PAGE TOP