นวดผ่อนคลาย(Relaxing Massage)

นวดผ่อนคลาย(Relaxing Massage)

นวดผ่อนคลาย(Relaxing Massage)

นวดผ่อนคลายสไตล์ เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก ในบรรยากาศที่เงียบสงบ บริการดี เป็นกันเอง ด้วยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและกดจุดกดเจ็บ
ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้ในภายหลัง

นวดผ่อนคลาย รักษาโดยการบำบัดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย และเน้นคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุด เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
รวมทั้งยังลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อและเพื่มความยืดหยุ่นมากขึ้น
ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการนวดนั้นจะมีความโดดเด่น เป็นรูปแบบเฉพาะ ในสไตล์ เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก วิธีที่ใช้ในการนวดผ่อนคลาย
เช่น การคลายพังผืดกล้ามเนื้อ (Deep fascia massage) กดคลายจุดกดเจ็บ (Trigger point therapy) ขยับเขยื้อนข้อต่อ (Mobilization) เพื่อให้ร่างกายคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้ง และพร้อมที่จะทำกิจกรรม
อื่น ๆ ได้อย่างเต็มที

ค่าบริการนวดผ่อนคลาย

30 นาที 700 บาท / ครั้ง
1 ชั่วโมง 1000 บาท / ครั้ง

PAGE TOP