ปรึกษาพยาบาล(Consultation)

ปรึกษาพยาบาล(Consultation)

ปรึกษาพยาบาล(Consultation)

การปรึกษาพยาบาล จะเริ่มจากการซักประวัติเพื่อสอบถามอาการ หรือโรคอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการ
เราจะวิเคราะห์ โดยดูจากแนวเชิงกรานเป็นหลัก รวมทั้งสังเกตุท่าทางและบุคลิกภาพ ทั้งท่ายืน เดิน และนั่ง ซึ่งส่งผลต่ออาการที่เป็น
หลังจากนั้นเราจะทำการรักษาให้เหมาะสมกับอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วย
แต่ละคนสุดท้ายเราจะแนะนำท่าทางการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปดูแลร่างกายได้ด้วยตัวเอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการซักประวัติ (Patient's history) และตรวจร่างกาย (Physical examination) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของอาการ (Analysis and Diagnosis of pain condition) ซึ่งวิธีการตรวจร่างกายของ เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก เริ่มตรวจจากแนวเชิงกราน
ที่เป็นศูนย์กลางของร่างกายมีการเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มกล้ามเนื้ออื่น ๆ ทั่วร่างกาย หากกล้ามเนื้อแนวเชิงกรานมีการยืดยาวออก (Lengthening) หรือหดตัว (Tightness) มากเกินไป จนเกิดความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้แนวเชิงกรานบิดเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งและร่างกายเรานั้นยังเชื่อมโยงกันทุกส่วนโดยพังผืด (Myofascial) ที่หุ้มระหว่างกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อ (Connect muscle to muscle) หากกล้ามเนื้อตามแนวเชิงกรานเสียสมดุลไป จึงสามารถส่งผลไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หากท่านมีอาการปวดตึงคอบ่า (Myofascial pian syndrome) สาเหตุหลักของอาการนั้นมาจากสะโพกที่เบี้ยวจนส่งผลให้แนวกระดูกสันหลังเปลี่ยนไป กล้ามเนื้อคอบ่าและหลังเสียสมดุล (Muscle imbalance) จนทำให้เกิดอาการปวดตึงตามมา ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัย อยากทราบว่าร่างกายเสียสมดุลหรือบิดเบี้ยวไปมากน้อยเพียงใด ที่คลินิกมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะคลายข้อสงสัยให้แก่ท่านค่าปรึกษาพยาบาล 500 บาท
(เฉพาะผู้ที่เข้ารับบริการครั้งแรกเท่านั้น)

PAGE TOP