ฝังเข็มรักษา (Acupuncture)

ฝังเข็มรักษา (Acupuncture)

ฝังเข็มรักษา (Acupuncture)

ฝังเข็มรักษา เป็นการรักษาที่ผสมผสานกัน ระหว่างศาสตร์การรักษาแพทย์แผนจีนและญี่ปุ่น
โดยยึดหลักปรับสมดุลจากภายใน หากทุกระบบในร่างกาย ทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่ายกายก็จะแข็งแรง โอกาสเจ็บป่วยจึงลดน้อยลง

การฝังเข็มที่เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก เป็นการผสมผสานระหว่างการฝังเข็มตามหลักแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มแบบดั้งเดิมจากญี่ปุ่น ซึ่งจะฝังเข็มเฉพาะจุดโดยวิเคราะห์หาจุดที่จะลงเข็มจากระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อเป็นสำคัญบวกกับการทำงานของอวัยวะที่สำคัญทั้ง 5 ได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต และม้าม ซึ่งทั้งหมดต้องทำงานสอดคล้องกันเป็นระบบร่างกายจึงจะแข็งแรงหากระบบใดระบบหนึ่งเสียสมดุลไปร่างกายก็จะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมา ดังนั้นการฝังเข็มจึงเป็นการปรับสมดุลทั้งระบบกล้ามเนื้อและอวัยวะสำคัญภายในทั้ง 5 ให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในส่งผลต่อภายนอกอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ก็จะบรรเทาหายไป

หากคุณมีอาการดังนี้ ฝังเข็มสามารถช่วยคุณได้

• กลุ่มอาการปวดต่างๆ อาทิเช่น ปวดคอ ปวดหลัง
ปวดเอวออฟฟิศซินโดรม
• ปวดชาร้าวลงแขน-ขา ปลายมือ – ปลายเท้าเย็น
• มีภาวะเครียด นอนไม่หลับ
• ปวดศีรษะเรื้อรัง ไมเกรน
• โรคทางระบบทางเดินอาหารและลำไส้ เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขับถ่ายไม่ปกติ
• โรคของสตรี อาทิเช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องประจำเดือน

ค่าบริการฝังเข็มรักษา

1,200 บาท / ครั้ง
4,500 บาท / 4 ครั้ง (หมดอายุภายใน 1 เดือน) 
10,000 บาท / 10 ครั้ง (หมดอายุภายใน 3 เดือน)

PAGE TOP