นวดรักษา (Massage Therapy)

นวดรักษา (Massage Therapy)

นวดรักษา (Massage Therapy)

นวดรักษา เป็นการบำบัดรักษากล้ามเนื้อทั่วร่างกาย เราจะแก้ไขที่สาเหตุหลักของอาการ และให้การรักษา     
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการรักษานั้นจะผสมผสานศาสตร์การรักษาของญี่ปุ่น (เซไต) เป็นการรักษาองค์รวมของร่างกาย เพื่อให้ทุกระบบภายในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ

นวดรักษาของเจแปนนิส ชิงคิว คลินิกได้ใช้ศาสตร์ของกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาในการอธิบาย “จุดกดเจ็บ (Trigger point)” และใช้ศาสตร์ของแพทย์แผนจีนในการรักษาตามแนว “จุดฝังเข็ม (Acupoint)” รวมทั้งใช้หลักการ “ขยับเคลื่อนข้อต่อ (Mobilization)” และ “การปรับโครงสร้างร่างกาย (Adjustment Posture)” ในการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายจึงทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ในการรักษาของเจแปนนิส ชิงคิว คลินิก โดยเราให้ความสำคัญที่ระบบประสาท (Nerve) การหายใจ (Breath) และ โครงสร้างร่างกาย (Body) ซึ่งทั้งสามส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันหากส่วนใดเสียสมดุลไปอาจก่อให้เกิดอาการปวดเจ็บ ปวดเมื่อยหรือโรคต่าง ๆ ตามมาได้ ซึ่งเมื่อนวดไปทั่วร่างกาย เพื่อทำการกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานได้ดีและเพิ่มการทำงานของระบบการหายใจให้เป็นปกติจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้อย่างเต็มที่ร่างกายจึงฟื้นฟูกลับมาสู่สภาวะปกติ อาการเจ็บปวด ปวดเมื่อยต่าง ๆ ก็จะทุเลาบรรเทาลง

หากคุณมีอาการดังนี้สามารถนวดรักษากับเจแปนนิส ชิงคิว คลินิกได้

• ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาทิเช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดเอว
• ปวดชาร้าวลงแขนลงขาลุกนั่งเดินลำบาก
• กล้ามเนื้ออ่อนแรง
• ภาวะออฟฟิศซินโดรม
• ปวดศีรษะเรื้อรัง
• ข้อติดอาทิเช่นข้อไหล่ติด

ค่าบริการนวดรักษา

1,200 บาท / ครั้ง
4,500 บาท / 4 ครั้ง (หมดอายุภายใน 1 เดือน)
10,000 บาท / 10ครั้ง (หมดอายุภายใน 3 เดือน)

PAGE TOP