CEO
Mr.Hidenao Katsukura
คุณฮิเดนาโอะ คาทสึคูระ
สะสมประสบการณ์ทางด้านการฝังเข็มและการจัดกระดูกมากกว่า 20 ปี
ผ่านการรักษาผู้ป่วยมามากกว่า 100,000 ราย และยังมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกายเป็นอย่างดี จึงอยากนำ
ความรู้ที่ตนเองมีนั้นมาช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆให้คนไทย
เพราะ Mr.Hidenao หลงรักและชื่นชอบเมืองไทยจนรู้สึกว่าเมืองไทยนั้น
เป็นบ้านของตนเอง โดยความรู้ทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดให้
กับทีมบุคลากรของ เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก ซึ่งทุกคนมีในองค์ความรู้ของ
ตนเองเป็นอย่างดีอีกทั้งยังได้เพิ่มพูนความรู้จาก Mr.Hidenao เข้าไป
ทำให้ได้ผลการรักษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แพทย์แผนจีน
หมอปอ
วาสนา เตรณานนท์
สวัสดีค่ะ วาสนา เตรณานนท์ (หมอปอ) แพทย์แผนจีน จบการศึกษาจากคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ยินดีให้คำแนะนำและทำการรักษาอย่างเต็มที่แด่ทุกท่านด้วยความรู้และประสบการณ์ เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่ะ
แพทย์แผนจีน
หมอบอส
ศิรวิทย์ สิทธิกุลวิฑิต
สวัสดีครับ ศิรวิทย์ สิทธิกุลวิฑิต (หมอบอส) จบการศึกษาจากคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการรักษา การเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ยินดีให้คำแนะนำและทำการรักษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกท่านครับ
PAGE TOP