งานแข่งขันฟุตซอลของสโมสร Gladjoy

เนื่องด้วยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ของสโมสร Gladjoy เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ทางทีมงาน เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก ช่วยดูแลอาการบาดเจ็บของผู้เข้าแข่งขันภายในงาน
ด้วยการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของ เจแปนนีส ชิงคิว คลินิก
และฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อของผู้เข้าแข่งขันด้วย Kinesiology Tape

PAGE TOP