สืบสานวัฒนธรรมไทยกับประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ทีมงาน เจแปนนิส ชิงคิล คลินิก ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ด้วยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่กิจการและทุกคนภายในคลินิก

PAGE TOP