ทีมงานเจแปนนิส ชิงคิว คลินิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการติดเทปในหัวข้อ The integrate tapping technique in sport injury

เพื่อนำวิธีการติดเทปมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบคุณวิทยากร Mr.Masami Tsunemiki (นักกายภาพบำบัด) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการติดเทปให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น ที่ได้นำเทคนิคและวิธีการรักษาด้วยการติดเทปให้เหมาะสมในแต่ละอาการ ทีมงาน วัชรพล คลินิกกายภาพบำบัดทุกคนที่ดูแลและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมทั้งผ้าเทปBattlewin คุณภาพดี นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท Nichiban Thailand

https://www.facebook.com/jscclinic/

PAGE TOP